TIEDOTE:
FISEn päivitetyt maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat pätevyydet haettavissa

FISE on uudistanut maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat pätevyytensä. Päivitetyt pätevyyskriteerit, hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät FISEn sivuilta www.fise.fi --> Pätevyysvaatimukset, hakulomakkeet.

Lue koko tiedote

*** 

FISEN TARKOITUS
FISEn tarkoitus on todeta rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet ja koota ne yhteen, näiltä sivuilta löytyvään rekisteriin.  FISE ylläpitää myös rakennusvirhepankkia, johon kerätään tietoa mahdollisimman monista rakennusonnettomuuksista ja vaaratilanteista.

PÄTEVIKSI TODETUT HENKILÖT: PÄTEVYYSREKISTERI
Näiltä sivuilta löydät pätevät suunnittelijat, työnjohtajat ja muut rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan pätevät henkilöt, myös paikkakuntakohtaisesti.

PÄTEVYYDEN HAKEMINEN
Pätevyyttä haetaan pätevyyskohtaisella hakulomakkeella.
Pätevyysvaatimukset ja hakulomakkeet löydät tästä (ks.vasemmalla valikko). Tarkat ohjeet pätevyyden hakemisesta löytyvät hakemuslomakkeista, joista selviää myös pätevyyslautakuntaa hoitava sihteerijärjestö. Hakemukset toimitetaan sihteerijärjestöille.

Pätevyyden toteaa FISEn hallituksen nimittämä pätevyyslautakunta. Pätevyydet todetaan 7 vuodeksi kerrallaan.

Todettu pätevyys voidaan peruuttaa erityisen painavista syistä ennen pätevyyden voimassaolon päättymistä.

Pätevyys uusitaan kevennetyllä menettelyllä uusintahakemuksella. Uusittu pätevyys astuu voimaan edellisen pätevyyden päättymispäivästä ja on voimassa 7 vuotta. Pätevyyden uusimisesta peritään samat maksut kuin uusista pätevyyshakemuksista.

Tiettyyn pätevyyteen liittyvissä kysymyksissä, kuten järjestettävistä kursseista, tenteistä ja pätevyyslautakuntien kokouksista, ota yhteyttä k.o pätevyyslautakuntaa hoitavaan sihteerijärjestöön.

Tästä klikkaamalla näet järjestelmäkaavion.  

PÄTEVYYSMAKSU
1.1.2014 lukien pätevyyshakemuksen käsittelystä peritään 170 euron (+alv)maksu ja pätevyyden rekisteröinnistä 180 euron (+alv) maksu, yhteensä 350 euroa (+alv).  Henkilökohtaiseen pätevyyden rekisteröintiin kirjataan myös organisaation/yrityksen nimi sekä hakemuksessa esitetty sposti- ja/tai www-osoite. Kesken pätevyyskauden yhteystieto- ja osoitemuutosmaksu on 50 euroa.

Poikkeukset pätevyysmaksuissa:

  • Energiatodistuksen laatijoiden rekisteröintimaksu on 180 euron sijasta 90 euroa + alv.
  • IV- ja KVV-suunnittelijapätevyyttä samalla lomakkeelle samanaikaisesti hakevat maksavat vain yhden pätevyysmaksun 350 euroa + alv. Mikäli hakija hakee molempia suunnittelupätevyyksiä sekä uudis- että korjausrakentamisessa, veloitetaan kaksi pätevyysmaksua eli 700 euroa + alv.
FISEs uppgift är att klassificera byggnads-, vvs- och fastighetsbranschens personkompetenser och samla dem i ett register, som finns på dessa sidor.

På dessa sidor finner du kompetenta, behöriga planerare, arbetsledare och övriga inom byggnads-, vvs- och fastighetsbranschen verksamma behöriga personer, även ortvis.

Beträffande frågor i anknytning till en viss behörighet, såsom arrangerandet av kurser, tenter och klassificeringsnämndernas möten, är det skäl att kontakta sekreterarorganisationen för ifråga varande nämnd. Även ansökningarna sänds till sekreterarorganisationen.

Klicka här, så ser du systemschemat

Fr.o.m. 1.1.2014 är avgiften för behandlingen av kompetensansökan 170 euro(+moms) och avgiften för registreringen av kompetensen 180 euro (+moms). Till den personliga kompetensregistreringen bifogas även organisationens/firmans namn samt den i ansökan uppgivna epost och/eller www- adressen. Avgiften för ändringar i  kontakt- eller adressuppgifterna under kompetensperioden är 100 euro (+moms).

En klassificerad personkompetens kan genom beslut av FISE:s styrelse upphävas före kompetenstidens utgång om speciellt vägande skäl därtill föreligger

FISE sköter även om Banken för byggfel. I banken samlas uppgifter om möjligast många byggolyckor och risksituationer.