FISEN ESITTELY 

NIMI
Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy
Byggnads-, VVS- och fastighetsbranschens personkompetenser FISE Ab
FISE Qualification of Professionals in Building, HVAC and Real Estate Sector in Finland

FISE Oy:tä perustettaessa oli tarkoitus rekisteröidä nimi FICE (Finnish Certification). Kävi kuitenkin ilmi, että rekisteröinti ei onnistunut koska sitä muistuttavia nimiä oli jo useita olemassa. FISE-nimi päätettiin kuitenkin säilyttää, mutta kirjoittaa se siis s-kirjainta käyttäen. FISE voisi tarkoittaa Finlands Sertifointi - olemmehan kaksikielinen maa. 

FISEN TARKOITUS
FISEn tarkoitus on todeta rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet ja koota ne yhteen, näiltä sivuilta löytyvään rekisteriin.  

PÄTEVYYDET JA PÄTEVIEN TOIMIJOIDEN REKISTERI
FISE toteaa lakiin ja täydentäviin rakentamismääräyksiin perustuvia suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyksiä. Lisäksi järjestelmään on otettu mukaan myös markkinalähtöistä, vapaaehtoista, rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijapätevyyksien toteamista. Pätevyydet ja pätevyyvaatimukset

Todettu pätevyys on osoitus siitä, että päteväksi todetun henkilön perus- ja lisäkoulutus sekä työkokemus täyttävät niille asetetut yksityiskohtaiset vaatimukset.

JÄRJESTELMÄ JA ASIANTUNTIJAT
Järjestelmä muodostuu pätevyydet toteavista pätevyyskohtaisista lautakunnista ja niitä hoitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä sekä rakennusvirhekortit hyväksyvästä FISE Oy:stä. FISE Oy tekee sopimuksen sihteerijärjestön kanssa tiettyyn rakentamisen osa-alueeseen liittyvän pätevyyslautakunnan tehtävien hoidosta. FISEn sihteerijärjestöjen hoitamissa pätevyyslautakunnissa tekee suurimmaksi osaksi pyyteetöntä työtä 200 maamme parasta asiantuntijaa. 

Järjestelmäkaavio 

RAKENNUSVIRHEPANKKI
FISE ylläpitää myös Rakennusvirhepankkia. Rakennusvirhepankki varmistaa tiedon levittämistä hyvästä ja turvallisesta rakentamisesta, edistää rakentamisen kehittämistä sekä ehkäisee virheitä ja ympäristöhaittoja.

EETTISET OHJEET
Pätevöitettyjen henkilöiden laadukkaan toiminnan varmistamiseksi FISE:llä on eettiset ohjeet, joiden tarkoitus on varmistaa henkilön sitoutuminen korkeisiin ammatillisiin vaatimuksiin, rehellisyyteen ja hyvän rakentamistavan mukaiseen toimintaan. Näin hän voi tarjota yhteiskunnalle sekä suunnittelutehtävän toimeksiantajalle erityistä tietoa, taitoa ja osaamista, joka on välttämätöntä kehitettäessä laadukasta ja käyttäjäystävällistä rakennettua ympäristöä. FISE:n eettisiin ohjeisiin liittyvää useampiportaista sanktiojärjestelmää on tähän mennessä käytetty useampia kertoja.

OIKAISULAUTAKUNTA
FISEn järjestelmään kuuluu lisäksi oikaisulautakunta, joka käsittelee FISEn päätöksiin tyytymättömien hakijoiden oikaisupyynnöt. Oikaisulautakunnan jäsenet eivät saa olla muissa FISE:n toimintaan liittyvissä tehtävissä.

FISE OY:N HALLITUS
DI Helena Soimakallio, RIL, puheenjohtaja
RA Heidi Husari, RATEKO, varapuheenjohtaja
Ari Autio, RKL
arkitt. Jyrki Iso-Aho, SAFA
varatuomari Lauri Jääskeläinen, RTY
DI Matti Kiiskinen, SKOL
ins. Siru Lönnqvist, VSF
TkT Tarja Merkikallio, BY
Professori Matti Rautiola, RTS
ins. (M. Eng) Hannu Saarikangas, IL
RI Kimmo Sandberg, RIA
tekn.tri Ilkka Satola, MTR
DI Tiina Strand, SuLVI
DI Mikko Tarri, JSY
Jarno Tuimala, KIINKO
DI Petri Tyynelä, SGY
Janne Tähtikunnas, TRY
TkL Mikko Viljakainen, Puutuoteteollisuus ry

OSAKKAAT