Rakennusvirhepankki

JÄRJESTELMÄN TARKOITUS

Rakennusvirhepankin (RVP) tarkoitus on hyvän rakentamistavan edistäminen. Pankkiin kuuluvien esimerkkien avulla:

  • vähennetään markkinoilta epäkelpoja ratkaisuja. Se parantaa suunnittelun ja tuotekehityksen tasoa mm. vähentämällä virheiden määrää.
  • rakennushankkeiden riskikohdat voidaan tunnistaa aikaisempaa helpommin ja laajemmin
  • virhe-esimerkit auttavat sekä alan normeja uudistettaessa että normien tulkinnassa
  • esimerkeistä saadaan aineistoa täydennyskoulutukseen
  • kortistoa voidaan käyttää hyväksi rakennushankkeen tehtävien määrittelyssä, etenkin rajakohtien tapauksessa

Pankkiin kerätään tapahtuneet yleisimmät ja turvallisuuden kannalta riskialttiimmat rakennusvirheet. RVP:n korttien tekemiseen osallistuvat korttiehdotusten tekijöiden lisäksi FISE ja sen pätevyyslautakunnat. Korttien laatimistyöhön osallistuu siten yli 200 maamme parasta asiantuntijaa. Näin taataan järjestelmän luotettavuus.


KORTTIEN TEKEMINEN

Ehdotuksia RVP-korteiksi saavat pääsääntöisesti lähettää päteväksi todetut Rakenteiden tarkastajat tai rakennusvalvontaviranomaiset.

Myös muut rakennusalan toimijat voivat tehdä korttiehdotuksia, mutta siinä tapauksessa on syytä ottaa etukäteen yhteyttä FISE:n toimistoon.

Esimerkit esitetään mahdollisimman yksityiskohtaisella tasolla ja puhtaasti tekniseltä kannalta ilman tapaukseen liittyviä tuotenimiä tai osapuolia. Mukaan pyritään saamaan ainakin toistuvimmat ja opettavaisimmat tapaukset. Korttia kohti esitetään vain yksi virhe, joten yhdestä rakennusvirheestä voi syntyä useitakin kortteja. RVP-korttiin liitetään myös kuvaus oikeasta, hyvän rakentamistavan mukaisesta ratkaisusta.

RVP-korttiluettelo, RVP-korttiryhmittely ja RVP-korttilomake sekä tekniset ohjeet sen täyttämiseen löytyvät sivun alalaidan ladattavista liitetiedostoista.


KORTTIEN KÄSITTELY

Virhe-esimerkit lähetetään FISE:n toimistoon, joka käy ne läpi ja toimittaa edelleen sopivalle pätevyyslautakunnalle. Pätevyyslautakunta arvioi kortin sisällön ja päättää kortin hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Kun pätevyyslautakunta on hyväksynyt korttiehdotuksen, voidaan kortti liittää Rakennusvirhepankkiin (ks. liitetiedosto RVP-toimintaperiaate). Tällä menettelyllä saadaan valtakunnan paras asiantuntemus tarkastamaan esimerkit ja hyväksymään myös niihin liittyvät hyvän rakentamistavan mukaiset oikeat ratkaisut.

HUOM! Uusimmat RVP-kortit ovat ladattavissa tämän sivun alaosasta kohdasta "Ladattavat liitetiedostot".

Ladattavat liitetiedostot